Publications

5

YAYINLAR/PUBLICATIONS

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 OLCAY TOLGA,ÖZKURT AHMET (2017). Design and walking pattern generation of a biped robot.
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, 25(2), 761-769., Doi:
10.3906/elk-1409-19, 
A.2 TAMER ÖZGÜR,ÖZKURT AHMET (2007). Analysis of the Folded Systolic Array Based MVDR
Beamformer. Frequenz, 61(7-8), 152-156., Doi: 10.1515/FREQ.2007.61.7-8.152,
A.3 DURUSOY ONMUS ISABEL RAIKA,HASSOY HÜR,ÖZKURT AHMET,karababa ali osman (2017).
Mobile phone use, school electromagnetic field levels and related symptoms: a cross-sectional
survey among 2150 high school students in Izmir. Environmental Health, 16(1), Doi:
10.1186/s12940-017-0257-x, 
A.4 ÖZDEMIR HAKAN,SEÇKIN UGURLU SEBNEM,ÖZKURT AHMET (2015). The electromagnetic
shielding of textured steel yarn based woven fabrics used for clothing. Journal of Industrial
Textiles, 45(3), 416-436., Doi: 10.1177/1528083715569369, 
A.5 Çeken Fatma,PAMUK GÜLSAH,KAYACAN OZAN,ÖZKURT AHMET,SEÇKIN UGURLU SEBNEM (2012).
Electromagnetic Shielding Properties of Plain Knitted Fabrics Containing Conductive Yarns. Journal
of Engineered fibers and Fabrics, 7(4), 81-87., 
A.6 Çeken Fatma,KAYACAN ÖZLEM,ÖZKURT AHMET,SEÇKIN UGURLU SEBNEM (2011). The
Electromagnetic Shielding Properties of Copper and Stainless Steel Knitted Fabrics. Tekstil, 60(7),
321-328., 
A.7 Çeken Fatma,KAYACAN ÖZLEM,ÖZKURT AHMET,SEÇKIN UGURLU SEBNEM (2012). The
electromagnetic shielding properties of some conductive knitted fabrics produced on single or
double needle bed of a flat knitting machine. Journal of the Textile Institute, 103(9), 968-979.,
Doi: 10.1080/00405000.2011.639514, 
A.8 ÖZDEMIR HAKAN,ÖZKURT AHMET (2013). The effects of fabric structural parameters on the
electromagnetic shielding effectiveness. Tekstil, 62(3-4), 134-144., Doi:
UDK677.074:677.017(538.3), 
A.9 GÖKMEN ALI NECATI,BAYAZIT TURAN ONUR,KOCAASLAN ATLI SIBEL,AKKAN TANER,ÖZKURT
AHMET,ÖNIZ ADILE,ÖZGÖREN MURAT (2008). Electrophysiology during general anesthesia.
International Journal of Psychophysiology, 69(3), 295, Doi: 10.1016/j.ijpsycho.2008.05.281,

A.10 GÖKMEN ALI NECATI,ERDEM SABRI,toker Kadir atilla,ÖÇMEN ELVAN,gökmen basak,ÖZKURT
AHMET (2016). Analyzing Exposures to Electromagnetic Fields in an Intensive Care Unit. Turkish
Journal of Anesthesia and Reanimation, 44(5), 236-240., Doi: 10.5152/TJAR.2016.98470,

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :

OLCAY TOLGA,ÖZKURT AHMET,TOYGAR EVREN MELTEM,AKKAN TANER,SENOL YAVUZ (2015).
Measurement of Human alking on Sagittal Plane for Exoskeleton Walking Pattern Generation.
ELECO 2015 9th International Conferenceon Electrical and Electronics Engineering,, (Tam metin
bildiri), 

ÖZKURT AHMET,Özmehmet Kemal (2001). Interactive medical volume visualization for surgical
operations. PROCEEDINGS OF THE 23RD ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE
ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY, VOLS 1-4, 23(null), 2505-2508., (Tam metin
bildiri), 

SEÇKIN UGURLU SEBNEM,ÖZKURT AHMET (2017). A Small Size RF Measurement System. ICENS
2017, 1053-1060., (Tam metin bildiri), 

TAMER ÖZGÜR,ÖZKURT AHMET (2007). Folded systolic array based MVDR beamformer. 2007 9th
International Symposium on Signal Processing and Its Applications, Doi:
10.1109/ISSPA.2007.4555348, (Tam metin bildiri), 

ERDOGAN RUHA UGRAS,ÖZKURT AHMET,ÖZGÖREN MURAT,GÜZELIS CÜNEYT,ALPKOÇAK
ADIL,ABACIOGLU YUSUF HAKAN,DICLE OGUZ (2010). The software Development for 3-D
Interactive Virtual Anatomy Laboratory and itsapplications. International Student Conference on
Advanced Science and Technology ICAST 2010, 259-260., (Tam metin bildiri), 

TAMER ÖZGÜR,ÖZKURT AHMET (2007). Systolic Array Based MVDR Beamformer. DECOM -TT
2007, 435-440., (Tam metin bildiri), 

TAMER ÖZGÜR,ÖZKURT AHMET (2006). Systolic Array Based Adaptive Beamformer Modeling in
SystemC Environment. First NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
(AHS’xx06), Doi: 10.1109/AHS.2006.70, (Tam metin bildiri),

KAYACAN ÖZLEM,Çeken Fatma,SEÇKIN UGURLU SEBNEM,ÖZKURT AHMET (2011). Effect of Knit
Structures onElectromagnetic Shielding Properties of Knitted Fabrics. 18. International conference
Structure andStructural Mechanics of Textile Fabrics 2011 (STRUTEX 2011),, (Tam metin bildiri),

SEÇKIN UGURLU SEBNEM,ÖZKURT AHMET,ÖZDEMIR HAKAN (2015). Comparison of Methods for
Evaluating the ShieldingEffectiveness of Clothing Woven Fabrics. 6th International Technical
Textiles Congress, ITTC2015, (Tam metin bildiri),

SEÇKIN UGURLU SEBNEM,ÖZKURT AHMET (2015). Using CST as an Analysis and Verification of
Shielding Effectiveness of Materials. CST European User Conference 2015, (Özet bildiri),

SEÇKIN UGURLU SEBNEM,mehmet can özgönül,ÖZKURT AHMET,SEÇMEN MUSTAFA (2015). An RF
Anechoic Box System Development for Shielding Effectiveness Measurements. ELECO 2015
International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 332-336., (Tam metin bildiri),

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Mekatronik Mühendisligine Giris, Bölüm adı:(Elektronik sistemler) (2018)., YAVUZ
HAKAN,ÖZKURT AHMET,AKKAN TANER,KIRAL ZEKI,AKKUS NIHAT,AKÜNER MUSTAFA
CANER,ORAL MUSTAFA,ISITAN ARZUM,MÜHÜRCÜ AYDIN,CONKER ÇAGLAR,KÖSE
ERCAN,ÇAGLARER EVREN,TEMIZ ISMAIL,AKDAG MURAT, Papatya Bilim, Editör:Prof. Dr. Hakan
YAVUZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 628, ISBN:978-605-9594-52-3, Türkçe(Ders Kitabı),

Lecture Notes in Computer ScienceARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEURAL NETWORKS – 2006,
Bölüm adı:(Multiple Robot Path Planning for Robot Soccer) (2006)., Yetisenler Çagdas,ÖZKURT
AHMET, Springer-Verlag, Editör:ACAR SAVACI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 226,
ISBN:9783540367130, Ingilizce(Bilimsel Kitap), 

The Applied Brain Biophysics, Bölüm adı:(Manyetik Rezonans Görüntülerinden Multipl Skleröz
Plaklarının Bölütlenmesi) (2009)., ÖZKURT AHMET,Özyavru Hasan,ÖZKURT NALAN, Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fak. Yay., Izmir, Editör:MURAT ÖZGÖREN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 375,
ISBN:978-975-441-259-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), 

Uygulamalı Beyin Biyofizigi ve Multidisipliner Yaklasım, Bölüm adı:(Virtual Reality Augmented
Reality and Thei Applications) (2009)., ERDOGAN RUHA UGRAS,ÖZKURT AHMET, Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay., Izmir, Editör:Murat ÖZGÖREN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 375,
ISBN:978-975-441-259-8, Türkçe(Bilimsel Kitap),

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 ÖZKURT AHMET,TOYGAR EVREN MELTEM,SENOL YAVUZ,OLCAY TOLGA,KIRAL ZEKI,ARMAN
YUSUF,AKKAN TANER,GÖREN KIRAL BINNUR (2012). Insan Bacak Hareketleri Için Prototip Dıs
iskelet Robotik Sisteminin Mekanik Tasarımı ve Hareket Verilerinin Yapay Sinir Agları ile Elde
Edilmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3), 234-248., Doi:
10.5505/saufbe.2012.948, 

D.2 OLCAY TOLGA,ELVAN ATA,dayangaç cihan,ÖZKURT AHMET,SIMSEK IBRAHIM ENGIN (2017). Tek
Serbestlik Dereceli Robot Ile Balance Master Test Cihazında Denge ve Performans Ölçümü. Soma
Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 2(24), 74-81., 

 

D.3 SEÇKIN UGURLU SEBNEM,ÖZKURT AHMET (2018). Elektromanyetik Ölçümlerinde Kullanılan
Radyofrekans Yansıtmasız Kutu Tasarım ve Uygulaması. Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve
Muhendislik, 20(58), 128-137., Doi: 10.21205/deufmd.2018205811, 

D.4 ÖZKURT AHMET (2002). Üç Boyutlu Örneksel Veriden Yüzey Model Üretimi. Fen ve Mühendislik
Dergisi, Dokuz Eylul Unversitesi, 4(3), 27-36., 

D.5 ÖZKURT AHMET (2003). MEDVR Tıpta Bir Gelistirilmis Gerçeklik Uygulaması ve Basarıyı Etkileyen
Faktörler. Fen ve Muhendislik Dergisi Dokuz Eylul Universitesi Muhendislik Fakültesi, 5(3), 55-68.,

D.6 ÖZDEMIR HAKAN,ÖZKURT AHMET (2013). The Effects of Weave and Conductive Yarn Density on
the Electromagnetic Shielding Effectiveness of Cellular Woven Fabrics. Tekstil ve Konfeksiyon,
23(2), 124-135., 

D.7 GÖKMEN ALI NECATI,ÖNIZ ADILE,BAYAZIT TURAN ONUR,ERDOGAN RUHA UGRAS,AKKAN
TANER,ÖZKURT AHMET,ÖZGÖREN MURAT (2009). The assesment of acoustical and
electromagnetic noise on EEG monitorization during spinal surgery operations. Journal of
Neurological Sciences, 26(4), 472-483., 

D.8 ÖZKURT AHMET,GÜRKAN KUNTALP DAMLA,ZORAL EMINE YESIM,KUNTALP MEHMET,ÖZTURA
HACER,GÜNDÜZALP MUSTAFA,GÜZELIS CÜNEYT,SAHIN ÖZGE (2005). ELEKTRIK VE ELEKTRONIK
M Ü H E N D I S L I G I N D E M O D Ü L E R T A B A N D A P R O B L E M E D A Y A L I E G I T I M
PROGRAMLARININYAPILANDIRILMASI. DEÜ MÜHENDISLIK FAKÜLTESIFEN VE MÜHENDISLIK
DERGISI, 7(3), 2330, 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Isçimen Oguz,ÖZKURT AHMET,Eyili Filiz,OLCAY TOLGA,AKKAN TANER (2011). Insansı Robotlar için
FPGA tabanlı Denge Algoritması ve Kontrol Tasarımı. Otomatik kontrol Türk milli komitesi TOK
2011 ulusal toplantısı, 608-613., 

OLCAY TOLGA,ÖZKURT AHMET (2011). Iki Bacaklı Robot için Yürüyüs YörüngelerininOlusturulması.
Otomatik kontrol Türk milli komitesi TOK 2011 Ulusal toplantısı, 604-607., 

ERDOGAN RUHA UGRAS,ÖZKURT AHMET,ÖZGÖREN MURAT,GÜZELIS CÜNEYT,ALPKOÇAK
ADIL,ABACIOGLU YUSUF HAKAN,DICLE OGUZ (2010). Three dimensional interactive virtual
anatomy laboratory design and its application. 2010 15th National Biomedical Engineering
Meeting, Doi: 10.1109/BIYOMUT.2010.5479837, 

SAMLI SEFIKA IPEK,ÖZKURT AHMET (2018). EEG Sinyalleri Kullanılarak Tek Eksende Dirsek
AçılarınınBelirlenmesi. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı ASYU 2018, 

ÖZKURT AHMET,Özmehmet Kemal (2001). Üç boyutlu Medikal Veriden Sabit Degerli Esyüzey
Üretimi. 9. Sinyal isleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2001, 

ERDOGAN RUHA UGRAS,ÖZKURT AHMET,ÖZGÖREN MURAT,GÜZELIS CÜNEYT,ABACIOGLU YUSUF
HAKAN,DICLE OGUZ (2009). Interactive education system for medicine and engineering using
three dimensional virtual environments. 2009 14th National Biomedical Engineering Meeting, Doi:
10.1109/BIYOMUT.2009.5130329,

Dayangaç Cihan,ÖZKURT AHMET (2018). Gömülü Sistem Kontrollü Iki Serbestlik Dereceli Aktif
Denge Tahtası Tasarımı ve Prototip Uygulaması. TOK2018 Otomatik kontrok Ulusal Toplantısı, 253-
258., 

TAMER ÖZGÜR,ÖZKURT AHMET (2008). Özkurt,”FPGA Tabanlı Akıllı Anten Sistemi ”SmAnt”.
Gömülü Sistemler ve Uygulamaları empozyumu, 6-6., 

ÖZKURT AHMET,GÜRKAN KUNTALP DAMLA,ZORAL EMINE YESIM,ÖZTURA HACER,SAHIN
ÖZGE,KUNTALP MEHMET,GÜNDÜZALP MUSTAFA,GÜZELIS CÜNEYT (2003). Elektrik ve Elektronik
Mühendiliginde Modüler tabanda aktif egitim Programlarının Yapılandırılması, ölçme ve
Degerlendirme. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Egitimi 1. Ulusal Sempozyumu ve
Sergisi, 37-40.,

TAMER ÖZGÜR,ÖZKURT AHMET (2006). Çok Kanallı Karmasık¸ Isaretlerin Yüksek Çözünürlükle
Dogrudan Algılanması. URSI, TÜRKIYE ULUSAL KOMITESI 3.URSI Ulusal Bilimsel Kongresi, 282-
284., 

ÖZKURT AHMET,Özmehmet Kemal (2000). Üç boyutlu Medikal Datanın Bilgisayar Ortamında
Etkilesimli Gösterimi için Hazırlanması. 8. sinyal isleme ve Uygulamaları Kurultayı, (Kontrol No:
4391885)

ÖZKURT AHMET,Özmehmet Kemal (1999). Ameliyatlar için Görüntülü Destek ve Egitim Sistemi.
Elektrik- Elektronik Bilgisayar Mühendisligi 8. Ulusal Kongresi, 634-636., 

ÖZKURT AHMET,Özmehmet Kemal (1995). Tıbbi Uygulamalarda Üç Boyutlu Medikal Ultrasonik
Görüntüleme. Elektrik Mühendisligi 6.Ulusal kongresi, 811-814., 

Torun M Ugur,ÖZKURT AHMET (2006). Stereo Analiz ile Uzaklık ve Hız Ölçümü. 14. Sinyal Isleme
ve Iletisim Uygulamaları Kurultayı SIU 2006, 1-4., 

ÖZKURT NALAN,ÖZKURT AHMET (2007). Unsupervised Segmentation of MRI using Independent
Component Analysis. 2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, Doi:
10.1109/SIU.2007.4298651,

Tekcan Tarkan,ÖZKURT AHMET,Özmehmet Kemal (1995). Yüksek Güç FM anten Tasarımı. Elektrik
Mühendisligi 6. Ulusal Kongresi, 562-565., 

ÖZKURT AHMET,Inci Ugur,AKGÜN FUNDA,UTKU MEHMET,SEYRANKAYA ABDULLAH (2004). Ögrenci
merkezli probleme dayalı egitim sisteminde egitim yönlendiriciliginin temel ilkeleri. 1. Aktif Egitim
Kurultayı, 121-126., 

Bilgisayar Laboratuvarlarında Maruz Kaldığımız Elektromanyetik Alanların Zararları ve

Çözüm Önerileri Gamze Sarmaşık, Raika Durusoy, Ahmet Özkurt, Akademik Bilişim 2012, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi

 

Bornova’da 2150 Lise Öğrencisinin Cep Telefonu Kullanımı ve İlişkili Semptomlar,

Raika Durusoy, Hür Hassoy, Ali Osman Karababa, Ahmet Özkurt, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu EMANET 2011,

7-8 ekim 2011, YTÜ, İstanbul,

 

Çalışanlar için elektromanyetik Alan Etkileri Paneli, Panelist,  Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu EMANET 2011, 7-8 ekim 2011, YTÜ, İstanbul,

 

Ahmet OZKURT, Kemal OZMEHMET, Insan Kas Tepkisinin Araştırılması, Elektrik Muhendisligi 5. Ulusal Kongresi, Sep., 1993

 

 

 

.