Research Projects

Involved Research Projects
H. Projeler :

FPGA Tabanlı Huzme Yönlendirici, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü:ÖZKURT AHMET, , 01/10/2005 –
01/10/2006

Bilgisayar Tabanlı Tasınabilir Hareketli Denge Platformu Tasarımı, TÜBITAK PROJESI,
Arastırmacı:ANGIN SALIH,Arastırmacı:ÖZKURT AHMET,Arastırmacı:KIRAL ZEKI,Yürütücü:SIMSEK IBRAHIM ENGIN,Bursiyer:ELVAN ATA, , 01/06/2016 – 01/12/2017

Bornova Liselerinde, Ögrencilerin Cep Telefonu Kullanımı Alıskanlıkları, Risk Algısı, Iliskili Semptom
Sıklıgının Ve Ögrencilerin Elektromanyetik Alan Siddeti Maruziyetinin Belirlenmesi, TÜBITAK
PROJESI, Yürütücü:karababa ali osman,Arastırmacı:ÖZKURT AHMET,Arastırmacı:HASSOY
HÜR,Arastırmacı:DURUSOY ONMUS ISABEL RAIKA, , 01/03/2010 – 01/03/2011

Insan Bacak Hareketleri Için Prototip Exoskeleton Robotik Sistemler Gelistirilmesi, TÜBITAK
PROJESI, Yürütücü:TOYGAR EVREN MELTEM,Arastırmacı:ARMAN YUSUF,Arastırmacı:ÖZKURT
AHMET,Arastırmacı:AKKAN TANER,Arastırmacı:SENOL YAVUZ,Arastırmacı:KIRAL
ZEKI,Arastırmacı:GÖREN KIRAL BINNUR, , 01/12/2010 – 01/12/2012

Dielektrik Rezonatör Perturbasyonu Teknigi ile Malzemelerin Elektriksel Özelliklerinin Ölçülmesi,
TÜBITAK PROJESI, Yürütücü:ZORAL EMINE YESIM,Arastırmacı:GÜNEL SERKAN,Arastırmacı:ÖZKURT AHMET, , 01/06/2006 – 01/12/2009

Parkinsonlu Hastalarda Donma Olayının Giyilebilir Sensörlerle Saptanması, Yüksekögretim Kurumları
tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:GENÇ ARZU,Yürütücü:DÖNMEZ ÇOLAKOGLU BERRIL,Arastırmacı:KESKINOGLU PEMBE,Arastırmacı:ÖZKURT AHMET,Arastırmacı:ELIIYI UGUR,Arastırmacı:KAHRAMAN TURHAN, , 11/01/2018 (Devam Ediyor)

Isbirlikçi Cooperative ve Akıllı Robot Toplulukları Collaborative Gelistirilmesi, Yüksekögretim
Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:MAKINACI
METEHAN,Yürütücü:ÖZKURT AHMET,Arastırmacı:KALAYCI DEMIR GÜLESER, , 03/01/2004 –

ELEKTROMANYETIK KALKANLAMA SISTEMLERININ TASARIM VE ANALIZI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, , 30/10/2013 – 30/10/2016

Modelleme ve Kontrol Uygulamalarına Yönelik Düsük Maliyetli Deney Platformu Tasarımı ve
Gerçeklemesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,
Arastırmacı:DOGAN HATICE,Arastırmacı:ÖZKURT AHMET,Arastırmacı:AVCU
NESLIHAN,Yürütücü:KALAYCI DEMIR GÜLESER, , 05/06/2012 – 05/06/2014

Iletken Iplik Takviyeli Dokuma ve Örme Kumas Yapılarının Elektromanyetik Özellikleri,
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:Çeken
Fatma,Arastırmacı:KAYACAN ÖZLEM,Arastırmacı:SEÇKIN UGURLU SEBNEM,Arastırmacı:ÖZKURT
AHMET, , 21/09/2010 – 21/09/2011

Tıp ve Mühendislik Alanında Sanal Gerçeklik Uygulamaları Gelistirilmesi ve DEU Elektrik Elektronik
Mühendisligi Bünyesinde Sanal Gerceklik Laboratuvarının Kurulumu, Yüksekögretim Kurumları
tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:ÖZKURT AHMET,Arastırmacı:ERDOGAN
RUHA UGRAS,Arastırmacı:ALPKOÇAK ADIL,Arastırmacı:GÜZELIS CÜNEYT,Arastırmacı:DICLE
OGUZ,Arastırmacı:ABACIOGLU YUSUF HAKAN, , 20/05/2008 – 10/11/2010

Elektrik ve Elektronik Mühendisligi Egitiminde Probleme Dayalı Ögrenme için Internet Intranet
Tabanlı Destek ve Idari Otomasyon sistemi Tasarımı, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli
bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:GÜZELIS CÜNEYT,Arastırmacı: ÖZKURT A H M E T , A r a s t ı r m a c ı : G Ü N D Ü Z A L P M U S T A F A , A r a s t ı r m a c ı : G Ü R K A N K U N T A L P
D A M L A , A r a s t ı r m a c ı : K U N T A L P M E H M E T , , 1 2 / 0 5 / 2 0 0 3 – 1 2 / 0 5 / 2 0 0 6

DPT Project, 2003K120360, “İleri Mikro-elektronik Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Geliştirilmesi”, DEUEEEE, 2006-2008, Researcher,

.